top of page
IMG_20200622_152527.jpg

תפקידים אקדמיים:

- ראש היחידה ללימודים כלליים באפקה - המכללה להנדסה בתל-אביב (סגל בכיר).

- מרכז הוראה במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה.

- יועץ אקדמי לתכנית המצטיינים להנדסה ורוח ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל.

 

הוראה אקדמית:

- סגל בכיר - אפקה, המכללה להנדסה בתל-אביב.

- עמית הוראה - התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, 

                      הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב

- עמית הוראה - תכנית המוסמכים "פילוסופיה,מדע ותרבות דיגטלית",

                      מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות,

                      הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב.

- עמית הוראה - המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה.

- מרצה מן החוץ - בית הספר לפסיכולוגיה ע"ש ברוך איבצ'ר, המרכז הבינתחומי הרצליה.

- מרצה מן החוץ - תכנית המוסמכים במנהל עסקים, המרכז האקדמי רופין.

bottom of page