top of page

מאופוריה לאפוריה - ניהול ומחשבה כלכלית בעידן הרשת, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב.

 

סוף שנות התשעים של המאה העשרים אופיינו באופוריה כלכלית. רשת האינטרנט התפתחה במידה מספקת כדי להצביע על הפוטנציאל הכלכלי הגלום בה. לרגע היה נדמה שמצאנו את הטכנולוגיה שתתקן את חולשותיהן של התיאוריות הכלכליות: עסקים לא יוכלו להפקיע מחירים תוך ניצול פערי ידע של הצרכן, עובדים לא יהיו כבולים למרחב הגיאוגרפי שבו הם חיים וההומואקונומיקוס כבר לא יהיה אגואיסט החי חיי בדידות רציונליים. הדיכוטומיה המסורתית בין עסקים ריאליים לעסקים פיננסיים החלה להתמוסס ולפנינו נפתח עולם עשיר וחדש של מושגים כלכליים וישויות עסקיות.

 

אולם כבר עם תחילתו של העשור הראשון של המאה העשרים ואחת התחלנו להבין שבוחן המציאות שלנו לקוי. בועת הדוט-קום התפוצצה ומשקיעים רבים איבדו את הונם, נגישותה של הרשת התגלתה כפרצה הקוראת לגנבי קניין רוחני והמידע הרב שהעלו מנועי החיפוש התבסס בעיקרו על "עבודת אחרים" נטולת שכר. כיום כבר לא ניתן לחשוב על חיים מנותקי רשת ואנו מתחילים להבין שהאינטרנט עלול לצמצם את מרחב המחיה תוך שהוא טווה "רשת-פנימית" הכובלת אותנו. תופעות כמו הלבנת פנים עלולות להתפוצץ בפרצופנו כ"שיימינג" ובכל זאת רבים מאיתנו לא יוותרו על מקום ברשת חברתית. עשרים שנה לערך אחרי שהאינטרנט החל לשנות את העולם והכלים המושגיים החלו להתפתח בעקבותיו, ניתן לראות שנקלענו לאפוריה.

 

הקורס יבחן את האופן שבו מושגים מתחום הניהול והמחשבה הכלכלית השתנו מאז האופריה של סוף שנות התשעים ועד לאפוריה של ימינו.

bottom of page