top of page

שגיעות קתיב זה לא הקל - סדנה בכתיבה ניהולית.

 

מבט על הקורסים אותם נדרשים ללמוד סטודנטים לכלכלה וניהול מלמד על כך שפיתוח כישורי כתיבה אינם חלק מהחובות האקדמיות לתואר. העובדה הזו נכונה בתארים ראשונים ובתארים מתקדמים כאחד. המערכת האקדמית מניחה שכישורי הפתיחה של הסטודנט בשילוב העבודות שהוא מגיש במהלך התואר מביאים אותו לרמה סבירה של בוגר אוניברסיטה.

אולם המציאות היא הפוכה, בוגרים בכלכלה וניהול משתלבים במערכת העסקית ועולים בסולם הדרגות הניהוליות תןך שהם סוחבים, לרוב בצנעה, יכולות כתיבה ירודות. מנהלים עושים שימוש מוגזם במטאפורות, הם אינם יודעים מהו היחס הנכון בין משפט לפסקה, הם שואלים שאלות רטוריות ומקבלים תשובות רטוריות, שמים פסיק במקום נקודה ונחלצים ממבוכה בעזרת מקף.

הסדנה מכשירה מנהלים בדרגות שונות לכתוב נכון באמצעות לימוד ותרגול חוויתיים. כתיבה נכונה אינה רק היכולת לתת ביטוי נכון למחשבותינו אלא למעשה היא מסדרת, מעמיקה ומפתחת אותן. במובן זה הסדנה תרגיל בהעצמה מחשבתית והיא מותאמת עפ"י כישורי הכתיבה של המשתתפים בה.

bottom of page